Δράσεις Ενημέρωσης

Με την εγκατάσταση του εκπαιδευτικού κομποστοποιητή «composter» σε σχολεία υλοποιείται ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των μελών της σχολικής κοινότητας για την ανακύκλωση, την επανάχρηση υλικών και τη δυνατότητα μετατροπής των οργανικών αποβλήτων σε πλούσιο φυσικό λίπασμα. Μέσα από συζήτηση οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί ενημερώνονται για τη διαδικασία της κομποστοποίησης, τα στάδια και τις συνθήκες που χρειάζονται. 
Με αυτό τον τρόπο γίνεται κατανοητή η δυνατότητα μείωσης των απορριμμάτων του σχολείου και η αποφυγή (τυχόν) χημικών λιπασμάτων. Η ενημέρωση συμβάλλει στην επίτευξη του στόχου του σχολείου σχετικά με τη διαμόρφωση περιβαλλοντικής συνείδησης στα παιδιά, την παρακίνησή τους για την προστασία του περιβάλλοντος και την ανάπτυξη της κριτικής σκέψης απέναντι στα μεγάλα προβλήματα που απασχολούν σήμερα την κοινωνία μας. 
Όπως είναι κατανοητό, εντάσσοντας τη διαδικασία της κομποστοποίησης στην καθημερινότητα της επόμενης γενιάς των πολιτών, αποκομίζουμε σημαντικά οφέλη τόσο οικονομικά όσο και περιβαλλοντικά.
Image-9
Image-13