Το  πρόγραμμα “Αγκαλιάζοντας τον Υμηττό” αφορά στην ενημέρωση και την ευαισθητοποίηση των Νηπιαγωγείων και Δημοτικών Σχολείων καθώς και της τοπικής κοινωνίας του Δήμου Αγίας Παρασκευής για την προστασία του Δάσους του Υμηττού. 
Για το σκοπό αυτό το πρόγραμμα περιλαμβάνει μία σειρά από δραστηριότητες, όπως:
  • Ενημέρωση προϊσταµένων, διευθυντών και  εκπαιδευτικών.
  • Κατασκευή & τοποθέτηση κομποστοποιητών (μοντέλο composter) στα σχολεία.
  • Υλοποίηση του εγκεκριμένου από το ΥΠΑΙΘ εκπαιδευτικού προγράμματος “Μπες στον κύκλο της τροφής, κομποστοποίησε και εσύ” με μαθητές /μαθήτριες. 
  • Χρήση του παραγόμενου εδαφοβελτιωτικού από τα σχολεία, σε αναδάσωση στο δάσος του Υμηττού.
To Πρόγραμμα υλοποιείται στο πλαίσιο του 6ου κύκλου του προγράμματος Σημεία Στήριξης, που συγχρηματοδοτείται από το Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, το ΤΙΜΑ Κοινωφελές Ίδρυμα, το Ίδρυμα Καπετάν Βασίλη & Κάρμεν Κωνσταντακόπουλου, το Ίδρυμα Α. Γ. Λεβέντη, το Κοινωφελές Ίδρυμα Αθανάσιος Κ. Λασκαρίδης, το Costas M. Lemos Foundation, το Κοινωφελές Ίδρυμα Κοινωνικού και Πολιτιστικού έργου ΚΙΚΠΕ, το The Hellenic Initiative Canada, το Ίδρυμα Αθηνάς Ι. Μαρτίνου και το Ίδρυμα Μποδοσάκη, με χρόνο υλοποίησης: Οκτώβριο 2023 έως Μάρτιο 2024.
Συνεργαζόμενοι φορείς στο “Αγκαλιάζοντας τον Υμηττό” είναι η Διεύθυνση Παιδείας, Πολιτισμού και Αθλητισμού και η Ένωση Γονέων του Δήμου Αγίας Παρασκευής.