ΚΟΜΠΟΣΤΟΠΟΙΗΣΗ

Η κομποστοποίηση είναι μια φυσική διαδικασία η οποία μετατρέπει τα βιοδιασπώμενα υλικά σε ένα στερεό προϊόν που θυμίζει χώμα και λέγεται κομπόστ (ή και χούμους). Ουσιαστικά η κομποστοποίηση είναι μία μορφή ανακύκλωσης.

Ως κομποστοποίηση ορίζεται η αερόβια βιολογική διαδικασία αποικοδόμησης των οργανικών υλικών που πραγματοποιείται υπό τις συνθήκες που ευνοούν την ανάπτυξη συγκεκριμένων μικροβιακών πληθυσμών.
 Στη διαδικασία της κομποστοποίησης χρησιμοποιούμε τα εξής υλικά:
  1. “Πράσινα” υλικά από τον κήπο και τις αυλές, δηλ. χορτάρι, γκαζόν, φύλλα, καθώς και τα βιοαποδομήσιμα απόβλητα από την κουζίνα, δηλ. υπολείμματα γευμάτων, φλούδες φρούτων και λαχανικών, τσόφλια αυγών, κατακάθι καφέ, τσάι, κ.ό.κ.
  2. “Καφέ” υλικά, όπως άχυρα, πριονίδι, κλαδιά και ξερά φύλλα.
Τα φρέσκα “πράσινα” υλικά είναι πλούσια σε άζωτο (Ν) ενώ τα ξερά “καφέ” υλικά είναι πλούσια σε άνθρακα (C). Άζωτο και άνθρακας είναι στοιχεία απαραίτητα για να γίνει η κομποστοποίηση.
Oι μικροοργανισμοί που αναπτύσσονται κατά την κομποστοποίηση καταναλώνουν τόσο το άζωτο όσο και τον άνθρακα των υλικών. Επομένως, χρειάζεται να προσθέτουμε στον κομποστοποιητή μας τόσο “πράσινα” όσο και “καφέ” υλικά ώστε να εξασφαλίζουμε την απαραίτητη “ισορροπία” στο μίγμα μας!
Η σωστή ανάμιξή “πράσινων” και “καφέ” υλικών επιτρέπει στους μικροοργανισμούς να κάνουν σωστά τη “δουλειά” τους και να κρατούν το υλικό σας άοσμο. Ο γενικός κανόνας στην  αναλογία τους είναι: 1 μέρος καφέ υλικά προς 4 μέρη πράσινα. Επειδή τα καφέ αποικοδομούνται πολύ αργά, είναι χρήσιμο να αποθηκεύονται και να χρησιμοποιούνται σε περιόδους που τα πράσινα πλεονάζουν. Τα πράσινα για ευνόητους λόγους  δεν μπορούν να αποθηκευτούν.
Τα παραπάνω υλικά προς κομποστοποίηση συλλέγονται σε ένα μικρό δοχείο (π.χ. καδάκι) στην κουζίνα.
!  Τα απορρίμματα από την κουζίνα πρέπει να αποστραγγίζονται καλά. Για αυτό το λόγο δεν συλλέγονται υγρά π.χ. λάδι, γάλα, σούπα ή σάλτσες.
!  Επίσης τα απόβλητα δεν πρέπει να “στεγνώσουν” πολύ καθώς η υγρασία είναι απαραίτητη για τη διατροφή των μικροοργανισμών που αποσυνθέτουν τα απόβλητα.
Προτείνεται τo μικρό δοχείο να αδειάζει στον κάδο του composter ανά 2-3 μέρες. Τους 2 πρώτους μήνες αδειάζουμε τα οργανικά στον πρώτο κάδο και τον περιστρέφουμε για να αναμιχθεί και αερισθεί το υλικό. Όταν γεμίσει ο πρώτος κάδος (αφήνοντας κενό περ. 20εκ. από το καπάκι)  επαναλαμβάνουμε τη διαδικασία στον δεύτερο κάδο (άδειασμα, περιστροφή)  περιστρέφοντας όμως και τον πρώτο. Όταν γεμίσει και ο δεύτερος κάδος (μετά από άλλους 2 μήνες), αδειάζουμε πλέον τον πρώτο όπου το κομποστ είναι έτοιμο προς χρήση, κ.ό.κ.
Οι περιστρεφόμενοι κάδοι του μοντέλου composter δεν χρειάζονται ούτε γεωσκώληκες για την κομποστοποίηση (αφού ενεργούν οι μικροοργανισμοί από μόνοι τους) ούτε εργαλείο για ανάμιξη (αφού περιστρέφονται και έτσι αναδεύεται το υλικό).
Το μοντέλο composter μπορεί να τοποθετηθεί σε εσωτερικούς χώρους (γκαράζ, μπαλκόνι ή υπόστεγο) ή σε εξωτερικούς χώρους.
Αν βρίσκεται σε εξωτερικό χώρο, καλό είναι να βρίσκεται σε κοντινή απόσταση από την κουζίνα σας.
 
Τα οφέλη της κομποστοποίησης είναι πολλαπλά για όλους μας:
  • Μείωση των απορριμμάτων που καταλήγουν στους ΧΥΤΑ, επομένως, περιορισμός των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου (μεθάνιο) και αέριων ρύπων (από την αποσύνθεσή τους).
  • Βελτίωση της ποιότητας του εδάφους, και επομένως, εξοικονόμηση νερού και η μείωση της κατανάλωσης τεχνητών λιπασμάτων.
  • Συμβολή στην ελάττωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος.
  • Συμβολή στη βελτίωση της ποιότητας ζωής (καθαρότερο περιβάλλον), και άρα, της υγείας
1635698329202
1635698362313
1635698398237
Image (11)